Análisis de los medios de comunicación y la publicidad
Els anuncis de la premsa.
El món de la publicitat i la propaganda.

EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic, 2004

Llibre que parla del llenguatge de la publicitat i la propaganda impresa a Catalunya i en el qual Quilo Martínez aborda el capítol corresponentt a la Retórica de la imatge. El llibre ha estat escrit conjuntament amb els professors Anna M. Torrent (Coord.), Margarida Bassols, José M. Ricarte, Anna Fajula i David Roca, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Francesca Bartrina de la Universitat de Vic; i Josep Rom i Joan Sabaté de la Universitat Ramon Llull.
www.quilomartinez.com
© 2004-2011 Quilo Martínez. Todos los derechos reservados.

 

Quilo Martinez. Poesía, Educación en valores y Análisis de medios de comunicación.