Análisis de los medios de comunicación y la publicidad
Aprenguem a llegir la publicitat.
EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic, 1996

Un llibre que lluny de tecnicismes i amb un llenguatge senzill, fa una anàlisi crítica del fenomen publicitari, des dels recursos visuals i lingüístics utilitzats per la publicitat, fins a les influències socials, mediambientals i humanes de la publicitat sobre l'individu. Una bona ajuda per aprendre a llegir els anuncis amb objectivitat i per defensar-se dels possibles enganys publicitaris.
www.quilomartinez.com
© 2004-2011 Quilo Martínez. Todos los derechos reservados.

 

Quilo Martinez. Poesía, Educación en valores y Análisis de medios de comunicación.

enlaces