Educación en valores
Entreteniments per descobrir Amèrica.
Edita Lliga dels Drets dels Pobles amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 1991.

Sèrie de quaderns destinats a treballar amb adolescents i adults en l'ambit de l'educació no formal, aspectes com la solidaritat, la llibertat, el subdesenvolupament, la Pau i la convivència i diferents temes sobre els valors i contravalors de la societat actual.
www.quilomartinez.com
© 2004-2011 Quilo Martínez. Todos los derechos reservados.

 

Quilo Martinez. Poesía, Educación en valores y Análisis de medios de comunicación.

enlaces